Перформанс Кеті Чухров “Афган-Кузьмінкі” та дискусія з авторкою/Performance by Keti Chukhrov “Afghan”-Kuzminki” and discussion with the author

12 червня 2012, у вівторок, о 18:00 в в Малій галереї Мистецького Арсеналу (вул. Лаврська, 10)  в рамках спеціального проекту „Подвійна гра” Першої Київської бієнале сучасного мистецтва “ARSENALE 2012”  розпочнеться серія культурно-освітніх заходів Центру візуальної культуриСвобода вираження, вираження свободи”. Першою подією в програмі стане  виступ російської філософині та поетеси Кеті Чухров, яка представить свій  перформанс „Афган-Кузьмінкі”. Людська ораторія.   Після перформансу відбудеться дискусія з авторкою.

«Афган-Кузьмінкі», що топонімічно є речовим ринком в Москві, – це поетична ораторія про наявну гендерну, сексуальну та економічну політику. Соціально-політична поема, яка мелодекламаційно виконується  авторкою у власному музичному супроводі, порушує актуальні проблеми патріархально-капіталістичнх відносин в сучасній Росії. Ці відносини визначаються гендерною нерівністю, фіксацією статевої приналежності та її ключовою роллю в панівних ринкових умовах, а також продажем і товарною вартістю жіночого тіла. Сцени життя торговців на ринку дискурсивно унаочнують в поемі моделі експлуатації та патріархального насилля, з якими сьогодні стикається значна частина пострадянського населення.

Перформанс Кеті Чухров концептуально продовжує феміністичну програму художнього об’єднання „Жіночий Цех”, конференції „Фемінізм: точка зборки” та презентації третього числа „Політичної критики” під назвою „Секс і політика”.

В музичному супроводі  авторки використана  класична музика Г. Ф. Генделя, Ж-Ф. Рамо, Дж. Дауленда.

Кеті Чухровфілософиня, поетеса, викладає  на кафедрі  загальної історії мистецтва РДГУ (Москва, Росія), входить до редакційної ради «Художественного Журнала». Авторка книг і збірок поезій:  «Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства»,  «Война количеств», «Просто люди».

Дискутантка:  Ольга Плахотнікфахівчиня із феміністичної філософії та гендерних студій, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.

Модерує дискусію: Єлизавета Бабенко – культурологиня, активістка Центру візуальної культури та Феміністиної Офензиви.

Читати про проект з Кеті Чухров: http://www.artukraine.com.ua/articles/870.html

Організаторка: Єлизавета Бабенко

Партнери: Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Мистецький Арсенал (Перша Київська бієнале сучасного мистецтва “ARSENALE 2012”).

Детальна інформація на сайтах: http://vcrc.org.ua/,  http://arsenale2012.com/program/special/, https://ofenzyva.wordpress.com

Контакт: Єлизавета Бабенко +38 093 021 17 53,   liza.babenko@gmail.com

….
On Tuesday, June 12, 2012 at 18:00 in the Small Gallery of Mystetskyi Arsenal (10 Lavrska St.), a series of cultural and educational events of the Visual Culture Research Center “Freedom of Expression, Expression of Freedom” starts within the special project “Double Game” of the First Kyiv International Biennale of Contemporary Art “ARSENALE 2012”. Program’s first event features Keti Chukhrov, Russian philosopher and poet who will present her performance “Afghan”-Kuzminki. Human Oratorio. The performance will be followed by a discussion.

“Afghan”-Kuzminki”, which is the name of a consumer goods marketplace in Moscow, is a poetic oratorio about present gender, sexual and economic politics. Performed by the author in the manner of melodeclamation and accompanied with her own music, the social and political poem raises urgent issues of patriarchal and capitalist relations in modern Russia. These relations are determined by gender inequality, fixation of sexual identity and its key role in dominant market conditions, as well as by merchandising and commodity value of the feminine body. Scenes of merchants’ lives in the marketplace discursively demonstrate models of exploitation and patriarchal violence now encountered by majority of post-Soviet people.

Keti Chukhrov’s performance follows conceptually a feminist program of “Woman’s Workshop” art association, the conference “Feminism: Assemblage Point”, and presentation of the third issue of “Political Critique” under the title “Sex and Politics”.

Musical accompaniment is the classical music of G. F. Handel, J.-F. Rameau, and G. Dowland.

Keti Chukhrov is a philosopher and poet, she teaches at the History of Art Faculty of the Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia). She is an editorial board member of “The Art Magazine” and the author of books and collectors of poems “To Be and To Perform. The Project of Theatre in Philosophical Art Critique”,“War of Quantities”, “Just People”.

Participant of the discussion is Olha Plakhotnik,  gender and feminist theorist, Karazin Kharkiv National University.

Moderator of the discussion is Yelyzaveta Babenko, cultural theorist, activist of the Visual Culture Research Centre and Feminist Ofenzyva.

More about the project with Keti Chukhrov: http://www.artukraine.com.ua/articles/870.html

Organizer: Yelyzaveta Babenko

Partners: Heinrich Böll Foundation, The First Kyiv International Biennale of Contemporary Art “ARSENALE 2012”

Detailed information available at the following websites: http://vcrc.org.ua/en,  http://arsenale2012.com/program/special/, https://ofenzyva.wordpress.com

Contact: Yelyzaveta Babenko +38 093 021 17 53, liza.babenko@gmail.com

Advertisements
Опубліковано у Uncategorized. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s